Casa Defra Merlot

250,000

Loại vang

Vang nổ

Giống nho

10% Merlot

Quốc gia

Ý

Vùng

Veneto

Nồng Độ

12,5%

Phân Loại

Classic

Niên vụ

2017

Danh mục: , ,
Loại vang

Vang nổ

Giống nho

10% Merlot

Quốc gia

Ý

Vùng

Veneto

Nồng Độ

12,5%

Phân Loại

Classic

Niên vụ

2017