Banrock Station

Banrock Staion : gồm 7 loại khác nhau gồm : Shiraz, Cabernet Merlot, White Shiraz, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscato và Pink Moscato : Nếu mua 5 chai của 5 giống nho khác nhau, sẽ được tặng 2 chai còn lại.